Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Pocta primátora mesta Topoľčany

Poctou primátora mesta Topoľčany primátor ocení výborné výsledky jednotlivcov a kolektívov predovšetkým z oblasti hospodárstva, kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, významné humanitné činy a záslužnú činnost v prospech mesta. K dnešnému dňu bola Pocta primátora udelená nasledovným osobám.

Rok 2001 Rok 2005 Rok 2012
Rok 2002 Rok 2006 Rok 2013
Rok 2003 Rok 2007 Rok 2018
Rok 2004 Rok 2008  

ROK 2001
V roku 2001 bola pocta primátora udelená nasledovným osobám

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Eva Goldbergerová - za dobrovoľnú prácu v kultúre a prácu s deťmi a mládežou

ROK 2002
V roku 2002 bola pocta primátora udelená nasledovným osobám

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • zaslúžili hráči, tréneri a funkcionári - pri príležitosti 90. výročia organizovaného futbalu
Róbert Altus Ing. Ján Cintula Ján Kmotorka František Hippík
Milan Rampáček Michal Turček Ján Konderla Ján Kšiňant
Leopold Gálik Štefan Nemčický Adam Farkaš Jozef Liška
Štafan Opoldus Emil Košecký Marián Novotný Ivan Ondruška
JUDr. Jozef Janovič Oliver Halmo Miroslav Gerhát Ing Ján Řiman
MIlan Medek Imrich Kohút JUDr. Ladislav Jurkemik Karol Vojtela
Tomáš Marko Ľudovít Kasala Jozef Červený Ing. Marián Kňaze
Jaroslav Solár Telesfor Halmo Jozef Urban Ján Ölvecký -  Topoľčany
Eduard Doval Anton Švajlen Jaroslav Puterka PaedDr. Marián Kobela
František Skyva Jozef Obert Milan Nemček  Ing. Ľudovít Štros
Gustáv Rybanský  Ing. Jozef Čakajda  Pavol Blaho Ing. Peter Žembera
Milan Krajčovič Jozef Fiantok František Homola Ing. arch. Otto Hodál
JUDr. Pavol Belluš Jozef Ducký  Jozef Göndö Pavol Gerši
Imrich Marko Ing. Miroslav Lukoťka Mgr. Milan Bílik Ing. Jozef Duša
Štefan Ducký Jozef Hlípala Helena Sedmáková Ing. Ján Pančík
JUDr. Jozef Hanák Rudolf Čepček Vladimír Smatana MUDr. Alfonz Fábik
Ján Vančo Ferdinand Schwarz Vojtech Čulák František Gerhát
Alexander Klačanský Milan Oravec Milan Haluza  Ľudovít Lustig
Eduard Frišták Ing. Jozef Gerhát Michal Keller Dušan Herda

ROK 2003

V roku 2003 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Mgr. Ivan Mallo - propagáciu mesta Topoľčany - vydávanie starých pohľadníc a fotografií a pri príležitosti jeho životného jubilea - 60. výročia narodenia
 • Anton Horský - pri príležitosti 100. výročia založenia Základnej školy na Ul. Hollého
 • Mgr. Viera Cabanová - pri príležitosti 100. výročia založenia Základnej školy na Ul.Hollého
 • Marián Bago - pri príležitosti 60. výročia založenia školy
 • Mgr. Vladimír Gális - pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Ocenenia udelené dňa 16.10.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Anton Horský -pri príležitosti 100. výročia založenia ZŠ na Ul. Hollého
 • Mgr. Viera Cabanová - pri príležitosti 100. výročia založenia ZŠ na Ul. Hollého

Ocenenia udelené dňa 19.12.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKÁ MNOHONÁRODNÁ BRIGÁDA - pri príležitosti Dňa ozbrojených síl a prvého výročia existencie ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKEJ MNOHONÁRODNEJ BRIGÁDY
 • Jozef Červený - pri príležitosti 80. výročia narodenia a za jeho celoživotný prínos pre mesto Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 22.12.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Katarína Roháčová - choreografka tanečného suboru NOVUM za dlhoročnú tvorivú činnosť a choreografické spracovanie programov
 • Natália Zimová - choreografka tanečného súboru NOVUM za dlhoročnú tvorivú činnosť a choreografické spracovanie programov
 • Lenka Kobidová - choreografka tanečného suboru TOSUMA za dlhoročnú tvorivú činnosť a choreografické spracovanie programov
 • Janka Ohlerová - choreografka tanečného súboru TOSUMA za dlhoročnú tvorivú činnosť a choreografické spracovanie programov

ROK 2004
V roku 2004 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 11.06.2004

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

plk. Ing. Juraj Vyrostek - šírenie dobrého mena mesta Topoľčany

ROK 2005
V roku 2005 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 22.05.2005

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Peter Ščigulinský - za vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany
 • Ján Ščigulinský - za vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 22.05.2005

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Helena Bartošová - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Boris Šujan - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Jozef Macura - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Ján Ripka - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Mária Bugárová - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany

ROK 2006
V roku 2006 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 24.03.2006

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Mgr.art. Milan Pacovský - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Eva Pacovská - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. art. Denisa Krajčovičová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. art. Gabriela Drgoňová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. art. Jana Ravingerová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Štefan Madari - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mária Zliechovcová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Ondrej Pápai - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. Renáta Svitková - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Alica Žemberová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Pavel Procházka - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. art. Juraj Mičúnek - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Koloman Achimský - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • akad. mal. Mária Nemčeková - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • akad. soch. Blanka Žatková - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Marta Mikulášová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Bc. Dana Dovalová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Nadežda Fruňová - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.

Ocenenia udelené dňa 20.10.2006

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • RNDr. Marta Bajzíková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Františka Bakaľárová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Alžbeta Heseková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Emília Holíková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Helena Kováčová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Zuzana Segešová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Darina Svoreňová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • RNDr. Ľubica Tkadlecová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Mária Vanková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Margita Vencelíková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Magdaléna Vlčková - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Michal Vozár - pri príležitosti 80 výročia založenia stolného tenisu v meste Topoľčany
 • Jozef Fabo - pri príležitosti 80 výročia založenia stolného tenisu v meste Topoľčany
 • František Belica - pri príležitosti 80 výročia založenia stolného tenisu v meste Topoľčany
 • Viliam Kajzer - pri príležitosti 80 výročia založenia stolného tenisu v meste Topoľčany

ROK 2007
V roku 2007 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 08.12.2007

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Ing. Márius Hudec - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany (in memoriam)
 • JUDr. Ján Korec - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany (in memoriam)
 • Juraj Krajčík - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany (in memoriam)
 • Jozef Krajčík - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Miroslav Bizoň - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Stanislav Janoušek st. - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Ivan Kleman - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Ferdinand Neuwirth - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Ján Bohát - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Štefan Kmeť - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Mgr. Vladimír Železník - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Štefan Halama - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany (in memoriam)
 • František Vlčko - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany (in memoriam)

ROK 2008
V roku 2008 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 18.01.2008

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Juraj Bačík - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Ľubomír Teplanský - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ladislav Krajčík - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ján Mucha - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Peter Jančovič - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • MUDr. Ján Paulík - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Vladimír Smatana - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Peter Streicher - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Jozef Společník - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. arch. Otto Hodál - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Peter Žembera - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Milan Hrmo - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ján Ölvecký - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Ľudovít Štros - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Adam Farkaš - pri príležitosti 95. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 06.06.2008

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Štefan Grach - za verejnoprospešnú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 12.10.2008

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • J. E. Mons. Dr.h.c. Ján Sokol, arcibiskup - pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

ROK 2012
V roku 2012 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 02.05.2012

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Dušan Braný - za zásluhy o rozvoj kultúrno-spoločenskej činnosti v meste Topoľčany a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Ocenenia udelené dňa 30.06.2012

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Štefan Daňo - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Ľudovít Duša - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Miroslav  Gerhát - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Marián Kňaze - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Imrich Kohút - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jozef Ligocký - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Milan Krajčovič - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • MUDr. Ján Paulík - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Gustáv Rybanský - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Anton Rybanský - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Elena Sedmáková - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Michal Turček - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Juraj Želiska - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Milan Oravec - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Eduard Frišták - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Vladimír  Hanko - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Milan Kotrba - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Gustáv Krupec - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Alexander  Mallo st. - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jaroslav Puterka - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ján Schuchman - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • František Skyva - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Štefan Streicher - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jozef Šimo - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jozef Urban - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Peter Streicher - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 01.09.2012

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • František Režný - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Ľubomír Hurtaj, st. (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Karol Polanka, st. (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Rudolf Žitňanský (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Eugen Vitek (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Oldo Kytnár (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Štefan Ferenčík (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany
 • Milan Fleischer (in memoriam) - pri príležitosti osláv 80. výročia založenia ľadového hokeja v meste Topoľčany

ROK 2013
V roku 2013 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 18.10.2013

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Mgr. Hana Ferancová - pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

ROK 2018
V roku 2018 bola pocta primátora mesta udelená nasledovným osobám

Ocenenia udelené dňa 28.03.2018

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Mgr. Helena Kobidová - za dlhoročný a aktívny prínos v oblasti pedagogickej činnosti a mimoškolských aktivít.

Ocenenia udelené dňa 04.04.2018

CENA MESTA TOPOĽČANY - POCTA PRIMÁTORA MESTA

 • Ján Ligocký - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 • Juraj Ozábal - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 • Milan Krajčík - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 • Alena Vestenická - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 • Milan Medo st. - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 • Róbert Neuwirth - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka