Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Cena mesta Topoľčany

Vynikajúce tvorivé výsledky a výkony zo všetkých oblastí života mesta, ktoré prispeli významným spôsobom k rozvoju mesta Topoľčany a k jeho dobrému menu, môže mestské zastupiteľstvo oceniť udelením Ceny mesta Topoľčany.

Cenu mesta Topoľčany predstavuje plaketa s vyobrazením mestskej radnice, mestského znaku a nápisu Topoľčany na strane averzu, na reverznej strane s nápisom Za zásluhy o rozvoj mesta Topoľčany. Plaketa je v zlatom, striebornom a bronzovom vyhotovení. O udelení ceny mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečiatky mesta Topoľčany. Ak je ocenený cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného alebo v niektorom svetovom jazyku.

Cena mesta Topoľčany sa udeľuje od roku 1994. Prehľad všetkých ocenených je uvedený nižšie.

Rok 1994 Rok 2000 Rok 2006 Rok 2013
Rok 1995 Rok 2001 Rok 2007 Rok 2016
Rok 1996 Rok 2002 Rok 2009 Rok 2018
Rok 1997 Rok 2003 Rok 2010  
Rok 1998 Rok 2004  Rok 2011  
Rok 1999 Rok 2005 Rok 2012  

ROK 1994
V roku 1994 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá medaila in memoriam

 • Ján Rumanovský /Bohát/ - za jeho celoživotnú kultúrnu a umeleckú činnosť a pri príležitosti piateho výročia úmrtia /1916-1989/

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná medaila

 • Miroslav Šatan - za vynikajúce športové výkony v reprezentačnom mužstve slovenského hokeja na ZOH 1994 v Lillehameri

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná medaila

 • Milan Kotrba - za aktívnu dlhoročnú činnosť v oblasti športu a vzornú reprezentáciu mesta pri príležitosti životného jubilea - 60. výročia narodenia

ROK 1995
V roku 1995 boli udelené nasledovné ocenenia

Cena mesta Topoľčany - za zásluhy o rozvoj stolného tenisu a reprezentáciu mesta - tréneri a funkcionári stolnotenisového klubu ARTEP - PAP Topoľčany, zlatá medaila:

 • Ladislav Papan
 • Ing. Milan Hrabovský
 • JUDR. Ján Rybanský
 • Jozef Fabo
 • MUDr. Ivan Snopek

Cena mesta Topoľčany - za zásluhy o rozvoj stolného tenisu a reprezentáciu mesta - tréneri a funkcionári stolnotenisového klubu ARTEP - PAP Topoľčany, strieborná medaila:

 • František Belica
 • Milan Grman
 • Ing. Elena Thomasová
 • Emanuel Benci
 • Ľuboš Goga
 • Viliam Kajzer
 • Jozef Bardoň  

Cena mesta Topoľčany - za zásluhy o rozvoj stolného tenisu a reprezentáciu mesta - tréneri a funkcionári stolnotenisového klubu ARTEP - PAP Topoľčany, bronzová medaila:

 • Soňa Fižová
 • Jozef Blaško
 • MUDr. Štefan Krcho
 • Ján Stríž
 • Terézia Marková
 • Leopold Jurík
 • Pavol Hermann
 • Mária Škvareninová
 • Eduard Doval
 • Alojz Dvorský

Cena mesta Topoľčany hádzanárskemu clubu AGRO VTJ Topoľčany - zakladateľom a funkcionárom hádzanárskeho odd. - na základe získania titulu "Majster Slovenskej republiky" v hádzanej mužov pre rok 1995, zlatá medaila:

 • Ing. Štefan Uhlár
 • Michal Jančo
 • Dezider Ďuriška
 • Eduard Godál
 • Dezider Jakubička
 • Michal Keller
 • Ivan Hargaš
 • Milan Jakubička
 • MUDr. Tibor Pavlík
 • MUDr. Anton Zadňančin
 • Peter Kopecký  
 • Marta Haluzová
 • Milan Kotrba  

Cena mesta Topoľčany hádzanárskemu clubu AGRO VTJ Topoľčany - zakladateľom a funkcionárom hádzanárskeho odd. - na základe získania titulu "Majster Slovenskej republiky" v hádzanej mužov pre rok 1995, strieborná medaila:

 • Peter Dobrý 
 • Juraj Galovič
 • Michal Meluš
 • Bohumír Halgaš

Cena mesta Topoľčany hádzanárskemu clubu AGRO VTJ Topoľčany - zakladateľom a funkcionárom hádzanárskeho odd. - na základe získania titulu "Majster Slovenskej republiky" v hádzanej mužov pre rok 1995, bronzová medaila:

 • Miroslav Sellei
 • pplk. Vladimír Špaldoň
 • Peter Hátaš
 • Róbert Jančo
 • Branislav Hodál
 • Dezider Brázdil
 • MUDr. Ondrej Hatala
 • Juraj Balažovič
 • Rudolf Szegeny
 • Jozef Porubský
 • Ing. Vladimír Masný
 • Miroslav Vranka
 • Ladislav Vlnka 
 • Bohumil Slovák
 • Mária Olenočinová
 • Martin Maťaš
 • Ľuboš Pavlovič
 • František Kavulič
 • Martin Valent  

Cena mesta Topoľčany hádzanárskemu clubu AGRO VTJ Topoľčany - zakladateľom a funkcionárom hádzanárskeho odd. - na základe získania titulu "Majster Slovenskej republiky" v hádzanej mužov pre rok 1995, bronzová medaila IN MEMORIAM:

 • Vladimír Haluza
 • Dušan Mocinec

ROK 1996
V roku 1996 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová medaila

 • Jaroslav Toman - pri príležitosti 10. výročia založenia Domova dôchodcov v Topoľčanoch

ROK 1997
V roku 1997 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá medaila

 • Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. - rodák z Topoľčian, za významnú vedeckú, pedagogickú a organizátorsku činnosť v slovenskej hudobnej kultúre a pri príležitosti jeho životného jubilea - 65. výročia narodenia
 • MUDr. Eugen Gressner, emeritný primár interného oddelenia v Topoľčanoch, za celoživotné dielo a pri príležitosti životného jubilea - 90. výročia narodenia

ROK 1998
V zmysle Zásad pre udeľovanie ceny mesta Topoľčany a Zásad pre udeľovanie čestného občianstva mesta Topoľčany, schválených Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch dňa 26.8.1993, boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá medaila

 • Jozef Červený - za celoživotné zásluhy o rozvoj československého, slovenského a topoľčianskeho športu

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová medaila

 • Hokejový klub VTJ Topoľčany - pri príležitosti 65. výročia organizovaného hokeja v Topoľčanoch

ROK 1999
V roku 1999 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná medaila

 • Ján Beliansky - za rozvoj športu - najmä hádzanej v Topoľčanoch a pri príležitosti životného jubilea - 70. výročia narodenia

ROK 2000
V roku 2000 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • MUDr. Jozef Kotleba - primár chirurgického oddelenia, za aktívnu činnosť v oblasti zdravotníctva a pri príležitosti životného jubilea - 70. výročia narodenia

ROK 2001
V roku 2001 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Tríbečská knižnica Topoľčany - pri príležitosti 80. výročia vytvorenia mestskej verejnej knižnice v Topoľčanoch
 • Jozef Elenič - občan mesta Topoľčany - za svoju činnosť v oblasti hudby a pri príležitosti životného jubilea - 60.výročia narodenia
 • Miestna organizácia Matice slovenskej v Topoľčanoch - pri príležitosi 80 - ročného pôsobenia a vzniku v Topoľčanoch
 • Spevokol učiteľov topoľčianskeho okresu - pri príležitosti 80. výročia založenia a činnosti v Topoľčanoch
 • MUDr. Michal Švec - emeritný primár - za celoživotné dielo v službách Nemocnice s poliklinikou v Topoľčanoch a pri príležitosti jeho životného jubilea - 70.výročia narodenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Helena Belianska - za dobrovoľnú prácu v kultúre a prácu s deťmi a mládežou

ROK 2002
V roku 2002 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Miroslav Šatan - za vynikajúcu činnosť v oblasti športu, za získanie titulu majstra sveta v ľadovom hokeji - Švédsko
 • Ľubomír Višňovský - za vynikajúcu činnosť v oblasti športu, za získanie titulu majstra sveta v ľadovom hokeji - Švédsko
 • Radoslav Hecl - za vynikajúcu činnosť v oblasti športu, za získanie titulu majstra sveta v ľadovom hokeji - Švédsko

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Ľubomír Hurtaj - za činnosť v oblasti športovej aktivity
 • Jozef Nemec - za výrazný podiel na výchove majstrov sveta v ľadovom hokeji, za doterajšiu činnosť v oblasti športu a práce s mládežou
 • Ján Kiš - za činnosť v oblasti športu a pri výchove mládeže
 • Ing. Vladimír Mihálik - za činnosť v oblasti športu, za medzinárodnú rozhodcovskú činnosť
 • Ing. Vlastimil Chvojka - za činnosť a aktivity v oblasti športu, pri výchove mládeže
 • HC VTJ Topoľčany - za činnosť a aktivity v oblasti športu, pri výchove mládeže
 • Mestský futbalový klub Topoľčany - pri príležitosti 90.výročia organizovaného futbalu v Topoľčanoch

ROK 2003
V roku 2003 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Základná škola na Ul. Holého v Topoľčanoch - pri príležitosti 100. výročia založenia Základnej školy na Ul. Hollého

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Mgr. Anna Drahošová - pri príležitosti 60. výročia založenia školy

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch - pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Ocenenia udelené dňa 16.10.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • ZŠ na Ul. Hollého v Topoľčanoch - pri príležitosti 100. výročia založenia školy

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Dezider Vaňo - pri príležitosti 100. výročia založenia ZŠ na Ul. Hollého

Ocenenia udelené dňa 19.12.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • generál, Ing. Milan Cerovský - za doterajšiu činnosť v ozbrojených silách SR

Ocenenia udelené dňa 22.12.2003

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • profesor JUDr. Peter Blaho, CSc. - za celoživotnú prácu

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Mgr. Helena Kobidová - dlhoročnú prácu a odborné vedenie tanečnej skupiny TOSUMA
 • Matilda Roháčová - dlhoročnú prácu a odborné vedenie tanečnej skupiny NOVUM
 • Tanečná skupina NOVUM - za dlhoročné výsledky a dosiahnuté úspechy doma i v zahraničí v oblasti moderného tanca
 • Tanečná skupina TOSUMA - pri príležitosti 15. výročia vzniku a dlhoročnú reprezentáciu mesta a dosahované výsledky

ROK 2004
V roku 2004 boli udelené nasledovné ocenenia

Ocenenia udelené dňa 06.05.2004

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • doc. PhDr. Jozef Gahér - pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

ROK 2005
V roku 2005 boli udelené nasledovné ocenenia

Ocenenia udelené dňa 26.05.2005

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Ivan Ivanov - pri príležitosti živ.jubilea

Ocenenia udelené dňa 22.06.2005

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Česko-Poľsko-Slovenská mnohonárodná brigáda - pri príležitosti ukončenia činnosti brigády v meste Topoľčany
 • plk. gšt. Mgr. Ing. Wojciech Klimas - pri príležitosti ukončenia činnosti brigády v meste Topoľčany

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • plk. Ing. František Hudák - pri príležitosti ukončenia činnosti brigády v meste Topoľčany
 • pplk. Ing. Jiří Černý - pri príležitosti ukončenia činnosti brigády v meste Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 09.12.2005

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Mestské kultúrne stredisko Topoľčany - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Bc. Rudolf Chovanec - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • PhDr. Katarína Baculáková - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Eva Macurová - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany
 • Marta Zigiňová - pri príležitosti 50. výročia organizovanej kultúry a osvetovej činnosti v meste Topoľčany

ROK 2006
V roku 2006 boli udelené nasledovné ocenenia

Ocenenia udelené dňa 24.03.2006

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.
 • Mgr. Vladimír Gális - pri príležitosti 10. výročia založenia a činnosti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, realizáciu kultúrno-spoločenského života a vzornú reprezentáciu mesta Topoľčany.

Ocenenia udelené dňa 20.10.2006

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Gymnázium Topoľčany Cena mesta Topoľčany - pri príležitosti 70. výročia vzniku

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Jozef Vencelík - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch (in memoriam)
 • Štefan Rusko - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch (in memoriam)
 • Mgr. Štefan Plaskoň - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Dušan Jedinák - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Juraj Svitok - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Viera Dzurejová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Anton Chaternuch - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch (in memoriam)
 • RNDr. Pavel Valach - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. František Štrba - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Ing. Katarína Shánělová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch
 • Mgr. Edita Doležajová - pri príležitosti 70. výročia vzniku Gymnázia v Topoľčanoch

ROK 2007
V roku 2007 boli udelené nasledovné ocenenia

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Mgr. Igor Vestenický - za celoživotnú činnosť reprezentanta a trénera plaveckých športov v meste Topoľčany

 Ocenenia udelené dňa 15.04.2007

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Športový klub stolného tenisu Topoľčany - za vzornú reprezentáciu a kvalitnú propagáciu mesta Topoľčany na športovom poli

Ocenenia udelené dňa 21.09.2007

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Hasičský a záchranný zbor v Topoľčanoch - za rozvoj mesta Topoľčany

Ocenenia udelené dňa 05.12.2007

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • JUDr. Ján Korec - za zásluhy pri vykonávaní služby občanom mesta Topoľčany a pri príležitosti nedožitých 70 rokov života (in memoriam)

Ocenenia udelené dňa 08.12.2007

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • ŠK Topvar plavecké športy - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany
 • Peter Kalinka st. - pri príležitosti 60. výročia založenia plaveckých športov v meste Topoľčany

ROK 2009
V roku 2009 boli udelené nasledovné ocenenia

 Ocenenia udelené dňa 10.12.2009

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

doc. Mgr. art. Pavol Procházka - pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov života

 ROK 2010
V roku 2010 boli udelené nasledovné ocenenia

 Ocenenia udelené dňa 24.06.2010

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Tribečská knižnica Topoľčany - pri príležitosti 90. výročia založenia Mestskej verejnej knižnice v Topoľčanoch

  Ocenenia udelené dňa 14.08.2010

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • ZO Slovenského zväzu včelárov Topoľčany - pri príležitosti 90. výročia založenia

 Ocenenia udelené dňa 18.08.2010

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Michal Vozár - pri príležitosti životného jubilea

ROK 2011
V roku 2011 boli udelené nasledovné ocenenia

Ocenenia udelené dňa 25.03.2011

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • RNDr. Pavel Valach - pri príležitosti životného jubilea

Ocenenia udelené dňa 02.04.2011

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Tanečný klub NOVUM - pri príležitosti 30. výročia založenia
 • Matilda Roháčová - pri príležitosti 30. výročia založenia tanečného klubu NOVUM

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Ing. Katarína Roháčová - pri príležitosti 30. výročia založenia tanečného klubu NOVUM

 Ocenenia udelené dňa 20.04.2011

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Ing. Jozef Kotleba - za svedomité vykonávanie funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva Topoľčany počas piatich volebných období
 • Pavol Ševela - za svedomité vykonávanie funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva Topoľčany počas piatich volebných období
 • Tribečskému múzeu v Topoľčanoch pri príležitosti 50 výročia založenia
 • Jozefo Fabo (in memoriam) - za celoživotnú činnosť v oblasti športu

ROK 2012
V roku 2012 boli udelené nasledovné ocenenia

 Ocenenia udelené dňa 30.06.2012

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Vojtech  Schottert  (in memoriam) - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jozef  Červený - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Leopold Gálik - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ján Őlvecký - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Ľudevít Štros - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ján Vančo - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Mgr. Milan Bilik - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Adam Farkaš - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ing. Peter Žembera - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Ľudovít Duša  (in memoriam) - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Alexander Fúzik  (in memoriam) - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Jozef Marko  (in memoriam) - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany
 • Štefan Mondok  (in  memoriam) - pri príležitosti osláv 100. výročia organizovaného futbalu v meste Topoľčany

ROK 2013
V roku 2013 boli udelené nasledovné ocenenia

 Ocenenia udelené dňa 18.10.2013

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch - pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch
 • Mgr. Vladimír Gális - pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

ROK 2018
V roku 2018 boli udelené nasledovné ocenenia
Ocenenia udelené dňa 04.04.2018

CENA MESTA TOPOĽČANY - zlatá plaketa

 • Peter Kalinka st. (in memoriam) - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Ján Bohát - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Jozef Krajčík - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Márius Hudec (in memoriam) - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

CENA MESTA TOPOĽČANY - strieborná plaketa

 • Igor Vestenický - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Štefan Kmeťo - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Vladimír Turček - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • PIRANA Sport Club Topoľčany - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

CENA MESTA TOPOĽČANY - bronzová plaketa

 • Vladimír Schneidgen (in memoriam) - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Ivan Neradný - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Jozef Červený - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov
 • Ivan Kleman - pri príležitosti 70. výročia plaveckých športov

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka