Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Na základe Štatútu schváleného mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch možno vymedziť postavenie, úlohy a poslanie Mestského kultúrneho strediska Topoľčany (MsKS) nasledovne:

1. MsKS bol zriadený na základe zriaďovacej listiny zo dňa 22. 4. 1993 na dobu neurčitú v súlade so zákonom 369/1990 Zb. MsKS je organizáciou zapísanou v zozname kultúrno-osvetových zariadení v zmysle Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 Z. z.

2. MsKS sa zriaďuje na plnenie úloh Mesta Topoľčany a to na plnenie verejnoprospešných činností, ktoré sú na základe osobitných predpisov alebo rozhodnutí orgánov mesta úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu mesta.

3. Základnou úlohou MsKS v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti kvalitne, pohotovo a hospodárne uspokojovať miestne potreby obyvateľov mesta a jeho návštevníkov a svojou činnosťou prispievať k rozvoju mesta, prevádzkovať a spravovať zverené kultúrne zariadenia na území mesta.

4. Poslaním MsKS je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné tvorivé kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta, sprístupňovať dostupnými a vhodnými formami umelecké hodnoty, vytvárať podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže a dospelých. Zabezpečovať pre potreby mesta organizačne a obsahovo oslavy a spoločenské podujatia, organizovať školiteľské a výchovnovzdelávacie podujatia pre všetky vekové a záujmové skupiny občanov. Podporovať činnosti záujmových klubov a útvarov a podľa možností vytvárať podmienky na ich činnosť.

Okrem iného MsKS zabezpečuje nasledovné základné poslania:

  • vytvára podmienky pre rozvoj tvorivých kultúrnych aktivít občanov a mládeže, združuje ich do záujmových kolektívov a krúžkov, poskytuje odbornú metodickú pomoc, podnecuje a uspokojuje kultúrne záujmy občanov mesta
  • sprostredkováva občanom umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia
  • organizuje a usporadúva súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrno-osvetovej činnosti
  • organizuje kultúrny a spoločenský život, usporadúva miestne slávnosti a podujatia pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje význam kultúrnych osobnosti
  • sprístupňuje verejnosti filmové podujatia, plní technické a ekonomické úlohy spojené s prevádzkou kina, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva verejné kinematografické predstavenia
  • poriada spoločenské zábavy, organizuje kultúrno-spoločenský život, kultúrny oddych a rekreáciu
  • sprístupňuje hodnoty ľudovej kultúry a iné.

 

Korešpondenčná adresa: Logo MsKS
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 
955 01 Topoľčany
E-mail: info@kulturato.sk, msks@kulturato.sk
Tel.: 0903 572 869; Informátor, prevádzkar: 0911 131 592
Web: www.kulturato.sk


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka