Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

OBCHODNÁ GALÉRIA TOPOĽČANY – 3. ETAPA“ na Ul. Československej armády - Tlačová správaVytlačiť
 

Erbto.jpg

Stavbu „OBCHODNÁ GALÉRIA TOPOĽČANY – 3. ETAPA“ na Ul. Československej armády („v jame“ ) v Topoľčanoch realizuje stavebník PRIMUM s.r.o., Bratislava, ktorému boli v auguste 2018 vydané mestom Topoľčany  stavebné povolenia. V stavebných povoleniach boli určené podmienky  na uskutočnenie stavby. Mesto Topoľčany vo veci nevyhovujúceho stavu obdržalo jeden podnet občana v pondelok dňa 8. 7. 2019 v popoludňajších hodinách v súvislosti s chodníkom na M. Benku. Dodávateľ stavby bol následne dňa 9.7. 2019 v rámci kontroly vykonanej zamestnancom stavebného úradu vyzvaný na rešpektovanie podmienok stavebného povolenia a bol upozornený aj na to, aby dal spevnenú plochu autobusovej zástavky a poškodeného chodníka do pôvodného stavu. Následne v stredu, dňa 10.7. 2019 došlo k prepadnutiu autobusovej zástavky.  Mesto Topoľčany v danej veci koná, zamestnancami mesta Topoľčany stavebného úradu, mestskej polície a štátnej polície boli  vykonané obhliadky stavby a dohodnuté podmienky na zachovanie bezpečnosti  obyvateľov mesta. Dodávateľ stavby sa zaviazal, že zabezpečí v čo najkratšom čase úpravu zástavky a chodníka do pôvodného stavu. Poverenými pracovníkmi stavebného úradu bude vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý bude zameraný na dodržanie podmienok stavebného povolenia. Na základe výsledkov štátneho stavebného dohľadu sa bude v danej veci postupovať v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak došlo k porušeniu podmienok stavebného povolenia, stavebník, resp. dodávateľ stavby bude za ne sankcionovaný.  


 
 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka