Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Dobrovoľný hasičský zbor - NáborVytlačiť
 

firefighter-23755_640.png

Mesto Topoľčany a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Topoľčany týmto oslovuje mladých ľudí so  zápalom pre dobrovoľnú prácu v hasičskom zbore. Ide o prácu záslužnú, humánnu, ale aj nebezpečnú. Potrebujeme ľudí, ktorí majú pochopenie a chcú pomáhať chrániť životy a majetok občanov. 

Hľadáme stálych členov do hasičského družstva, mechanikov so záľubou v motoroch. 

Hlavným cieľom dobrovoľnej požiarnej ochrany v meste Topoľčany je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v duchu stanov a právnych noriem v oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

 • zásahovej činnosti a technickej pomoci,
 • protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
 • odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,
 • výchovy detí a mládeže,
 • civilnej ochrany obyvateľstva.

 

Členom DHZ mesta Topoľčany môže byť osoba staršia ako 18 rokov (bezúhonný, dobrý zdravotný stav, technická zručnosť), ktorá nemusí mať trvalý pobyt na území mesta Topoľčany.

Záujemcovia o členstvo v DHZ mesta Topoľčany sa môžu osobne informovať na Mestskom úrade, Nám. M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany, u Ing. Milana Lisého, kanc. č. 110 (vedľa matriky), resp. tel. 038/5340110 alebo e-mailom: milan.lisy@topolcany.sk, v termíne do 30.9.2019.


 
 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka