Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Informácia o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2018/2019Vytlačiť
 

DetiMesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2018/2019 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v pracovných dňoch od 1. mája 2018 do 31. mája 2018.

Bližšie informácie (najmä interný termín a čas zápisu, miesto zápisu a interné podmienky prijímania detí) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej školy osobne a prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy alebo oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom verejne prístupnom mieste. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Materské školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Topoľčany

 • Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 • Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
 • Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
 • Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
 • Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
 • Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
 • Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
 • Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany

 
 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroup

Úvodná stránka