Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Aktuálne oznamy

Ihrisko Žihadielko pre naše mesto...

LIDL_Zihadielko_logo.pngHlasujme za ihrisko Žihadielko pre naše mesto...

viac...


 

ANKETA „NAJOBLÚBENEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA TOPOĽČANY ZA ROK 2018“

Erb mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany pod záštitou primátorky mesta uskutoční ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018. Samozrejmosťou bude aj vyhlásenie ankety o najobľúbenejšieho športovca mesta, kde bude rozhodovať o výsledku iba verejnosť.
Ak máte záujem, aby aj Váš favorit bol medzi ocenenými športovcami, je potrebné vyplniť anketový lístok a vhodiť do schránky pri vstupe na mestský úrad ( vstup od Nám. M. R. Štefánika ), doručiť na podateľňu MsÚ Topoľčany, alebo zaslať elektronicky na adresu: martin.drgona@topolcany.sk, najneskôr do 31. januára 2019. Po tomto termíne návrhy na ocenenie nebudú akceptované. Hlasovací lístok nájdete aj v regionálnych novinách Topoľčianske Echo. Zo všetkých, ktorí sa zapoja do hlasovania budú vyžrebovaní traja hlasujúci, ktorí budú odmenení vecnými cenami.

viac...


 

Informácia o možnosti uplatniť pripomienku v legislatívnom procese

Erb mesta Topoľčany

Informácia o možnosti uplatniť pripomienku v legislatívnom procese

 k zverejneným návrhom VZN č. 1/2019, číslo 2/2019 a číslo 3/2019

 

Deň vyvesenia návrhov VZN: 8.1. 2019

Deň zvesenia návrhov VZN: 23.1.2019

Poučenie:

Fyzické osoby a právnické osoby sú oprávnené uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky  na adrese prednostka@topolcany.sk, v kópii zuzana.bielichova@topolcany.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Topoľčanoch u prednostu Mestského úradu v Topoľčanoch.

viac...


 

Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov

snow-3052621_640.jpg Dispečerský telefón 0385340123

V zmysle § 9 Zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách v znení neskorších  predpisov a Vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, Mesto Topoľčany zabezpečuje celkovú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v meste Topoľčany a v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany.

viac...


 

Mesto Topoľčany je facebook-u

facebook-1138515__340.jpg

Mesto Topoľčany oznamuje občanom, že od 10.12.2018 má zriadený facebookový profil.

https://www.facebook.com/pg/topolcanyoficialne

 

viac...


 

Plesová sezóna v meste Topoľčany

dancers-3827840_640.png

 

Plesová sezóna v meste Topoľčany - bližšie informácie u organizátorov konkrétnych podujatí...

viac...


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup

Úvodná stránka