Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Aktuálne oznamy

Fotografická súťaž „Topoľčany v obrazoch“

camera-1887116_1920.jpg

Mesto Topoľčany vyhlasuje 1. ročník fotografickej súťaže „ Topoľčany v obrazoch“. Súťaž je určená amatérskym aj profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Topoľčian. O víťazoch  jednotlivých kategórii rozhodne odborná porota. Nad súťažou prevzala záštitu primátorka mesta Alexandra Gieciová.

Viac info v priloženom súbore.

viac...


 

Vy rozhodujete, my pomáhame...

tesco_logo.png

  Spoločnosť TESCO už po 5-krát organizuje program „Vy rozhodujete, my pomáhame“, v ktorom sa rozhodla podporovať iniciatívy a projekty, ktoré sú prospešné pre komunity, v ktorých žijú zákazníci a zamestnanci spoločnosti Tesco.

     Životaschopnosť a spoločenský význam tohto programu jasne dokladá to, že počas fázy podávania prihlášok sa doň zapojilo viac ako 430 projektov z celého Slovenska.

     Podané prihlášky vyhodnotili nezávislí profesionálni experti a od 21. januára 2019

do 17. februára 2019 budú mať možnosť zákazníci HM Tesco Topoľčany hlasovať pomocou žetónov, ktoré dostanú za nákupy v Tescu za tieto lokálne projekty:

Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany – projekt „Spotrebiteľská výchova formou aktivizujúcich hier“

Základná škola, Malinovského ulica, Partizánske – projekt „Ja som malý remeselník“

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany – projekt „Včely volajú o pomoc“

     Budeme veľmi radi, ak podporíte niektorý z miestnych súťažných projektov.

     Finálne výsledky budú zverejnené v marci 2019.

viac...


 

Ihrisko Žihadielko pre naše mesto...

LIDL_Zihadielko_logo.pngHlasujme za ihrisko Žihadielko pre naše mesto...

Mesto Topoľčany  vytvorilo podmienky pre všetkých vás, ktorí máte zriadenú mailovú adresu, no nemáte práve prístup k internetu, aby ste zahlasovali za detské ihrisko ŽIHADIELKO, môžete tak prísť urobiť do Galérie mesta Topoľčany počas pracovných dní v čase od 08,00 – 16,00 hod. (vchod hneď z Námestia), kde je pripravený počítač s prístupom na internet a počas prechádzky mestom môžete odovzdať svoj hlas pre naše mesto v súťaži.

viac...


 

ANKETA „NAJOBLÚBENEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA TOPOĽČANY ZA ROK 2018“

Erb mesta Topoľčany

Mesto Topoľčany pod záštitou primátorky mesta uskutoční ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018. Samozrejmosťou bude aj vyhlásenie ankety o najobľúbenejšieho športovca mesta, kde bude rozhodovať o výsledku iba verejnosť.
Ak máte záujem, aby aj Váš favorit bol medzi ocenenými športovcami, je potrebné vyplniť anketový lístok a vhodiť do schránky pri vstupe na mestský úrad ( vstup od Nám. M. R. Štefánika ), doručiť na podateľňu MsÚ Topoľčany, alebo zaslať elektronicky na adresu: martin.drgona@topolcany.sk, najneskôr do 31. januára 2019. Po tomto termíne návrhy na ocenenie nebudú akceptované. Hlasovací lístok nájdete aj v regionálnych novinách Topoľčianske Echo. Zo všetkých, ktorí sa zapoja do hlasovania budú vyžrebovaní traja hlasujúci, ktorí budú odmenení vecnými cenami.

viac...


 

Priestory na krátkodobý prenájom - Koncertná sála pod Radnicou

Erb mesta TopoľčanyPriestory na krátkodobý prenájom - Koncertná sála pod Radnicou

viac...


 

Detský kútik v Spoločenskom dome

detský kútik logo.jpg

Primátorka Mesta Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Vás pozýva do detského kútika v Spoločenskom dome na 2. poschodí, ktorý bude v prevádzke počas filmových predstavení v dňoch piatok, sobota, nedeľa a počas divadelných predstavení a koncertov usporiadaných našou organizáciou.

Detský kútik bude otvorený pol hodinu pred začiatkom predstavenia. Kapacita detského kútika je obmedzená a preto si môžete v pokladni kina miesto pre svoje dieťa rezervovať.

Vstupné do detského kútika je bezplatné a podmienené preukázaním vstupenky rodiča na kultúrne podujatie.

Ďalšie informácie nájdete v prevádzkovom poriadku.

Zriadenie detského kútika je výsledkom hlasovania občanov v participatívnom rozpočte Mesta Topoľčany na rok 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám príjemnú zábavu.

Bližšie info : https://kulturato.sk/kutik-a.htm

viac...


 

Informácia o možnosti uplatniť pripomienku v legislatívnom procese

Erb mesta Topoľčany

Informácia o možnosti uplatniť pripomienku v legislatívnom procese

 k zverejneným návrhom VZN č. 1/2019, číslo 2/2019 a číslo 3/2019

 

Deň vyvesenia návrhov VZN: 8.1. 2019

Deň zvesenia návrhov VZN: 23.1.2019

Poučenie:

Fyzické osoby a právnické osoby sú oprávnené uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky  na adrese prednostka@topolcany.sk, v kópii zuzana.bielichova@topolcany.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Topoľčanoch u prednostu Mestského úradu v Topoľčanoch.

viac...


 

Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov

snow-3052621_640.jpg Dispečerský telefón 0385340123

V zmysle § 9 Zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách v znení neskorších  predpisov a Vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, Mesto Topoľčany zabezpečuje celkovú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v meste Topoľčany a v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany.

viac...


 

Mesto Topoľčany je facebook-u

facebook-1138515__340.jpg

Mesto Topoľčany oznamuje občanom, že od 10.12.2018 má zriadený facebookový profil.

https://www.facebook.com/pg/topolcanyoficialne

 

viac...


 

Plesová sezóna v meste Topoľčany

dancers-3827840_640.png

 

Plesová sezóna v meste Topoľčany - bližšie informácie u organizátorov konkrétnych podujatí...

viac...


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroup

Úvodná stránka