Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany

Mesto Topoľčany vypisuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti

Pozvánka na XX. ročník Topoľčianskych hodov 2014

MESTO  TOPOĽČANY

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,

Tribečské osvetové stredisko Topoľčany

 

   VÁS  POZÝVAJÚ  NA

XX. ročník Topoľčianskych hodov

 

15. – 17. augusta 2014

a

Deň ľudových remesiel

16. augusta 2014

 

Akciu finančne podporil NSK

_____________________________________________________________________

 

pestrý výber tovaru, hodové atrakcie,

kultúrny program

____________________________________________

Informácie pre predajcov:

 predajné miesta sa budú prideľovať na základe osobného

       výberu od 11.8. 2014

pre topoľčianskych predajcov osobné pridelenie

predajnej plochy dňa 8. 8. 2014

bližšie informácie  nájdete  v súbore na stiahnutie

a tel:  038 / 5340206 

 

Vyhlásenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s

Súbor na stiahnutie Generalny pardon.pdf Generalny pardon.pdf (35.4 kB)

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin šk. roka 2013/2014

Plán letnej činnosti CVČ Topoľčany

                   CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  TOPOĽČANY

                                         Gagarinova 2490/13

            

     Plán  letnej  činnosti – Leto 2014

 

Centrum voľného času pokračuje vo svojej činnosti počas leta 2014 organizovaním letnej činnosti pre deti a mládež mesta Topoľčany.

 

         Voľno-časové aktivity budeme uskutočňovať v priestoroch CVČ  pre deti a mládež zostávajúce v mieste bydliska počas prázdnin a tiež mestské denné letné tábory podľa vopred pripravených programov.

 

         Činnosť počas letných prázdnin budú zabezpečovať  interní pedagogickí zamestnanci CVČ.

 

Mestské tábory:

 

         Mestské tábory sú určené deťom od 6 do 15 rokov zostávajúcim v mieste bydliska, ktoré sa budú zúčastňovať jednodňových aktivít podľa svojho výberu a programu daného mestského tábora, alebo sa zúčastnia celotýždenného programu v jednotlivých turnusoch.

 

         V mestských denných táboroch budú stravu a pitný režim deťom zabezpečovať rodičia. Taktiež cestovné na výlety a vstupenky budú deťom hradiť rodičia podľa informácií od zamestnancov CVČ zodpovedných za tábor.

 

         Činnosť v mestských táboroch budú zabezpečovať interní pedagogickí zamestnanci CVČ v čase od 8,00 do 16,00 hodiny podľa plánu práce každého turnusu.

 

Program turnusov Leto 2014 - mestské tábory CVČ Topoľčany

 

1.TURNUS

 

Termín:      30.6.- 4.7. 2014

Pondelok:             Továrnicky park, športové a kolektívne hry

Utorok:        Celodenný výlet - Salaš Kostrín

Streda:        Celodenný výlet - RANČ - Veľké Bedzany - jazda na koňoch

Štvrtok:      Letné kúpalisko - športové hry - areál kúpaliska

Piatok:        Letné kúpalisko - plavecký výcvik, športové súťaže

 

Vedúci:       p. Valko

 

2.TURNUS

 

Termín:      7.7. – 11.7.2014

Pondelok:    Vychádzka k rieke Nitra - oddychové centrum Nezábudka     

Utorok:       Letné kúpalisko - slnenie ,kúpanie 

Streda:        Celodenný výlet - RANČ - Veľké Bedzany - jazda na koňoch

Štvrtok:      Celodenný výlet na Duchonku - športové hry a súťaže

Piatok:        Letné kúpalisko - plavecký výcvik, športové súťaže

 

Vedúci:       p.Valko

 

3.TURNUS

 

Termín:      4.8.- 8.8.2014

Pondelok:    Športové hry v prírode, vychádzka do parkov v meste.

Utorok:       Letné kúpalisko - plavecký výcvik, športové súťaže

Streda:        Celodenný výlet - RANČ - Veľké Bedzany - jazda na koňoch

Štvrtok:       Celodenný výlet - Brodzany, návšteva Múzea A.S. Puškina, alebo

                   v prípade slnečného počasia výlet na Babicu

Piatok:        Letné kúpalisko - plavecký výcvik, športové súťaže

 

Vedúci:       p.Valko

 

         Organizátor mestských táborov si vyhradzuje právo zmeny v programe táborov, v prípade nepriaznivého počasia  je pripravený náhradný program.

       

Voľno-časové aktivity:

 

         Priestory Centra voľného času v Topoľčanoch budú v mesiaci júl – august 2014 otvorené denne v čase od 8,00 – 16,00 hodiny (pondelok – piatok) pre deti , mládež a rodičov mesta Topoľčany, okrem dovolenky v čase od 14.7.do 1.8.2014.

 

         Počas prázdnin CVČ ponúka všetkým záujemcom vo svojich priestoroch nasledovné voľno-časové aktivity:

 

Internet
Stolový futbal
Šach
Stolný tenis
Spoločenské hry
PC hry
Cvičenie v mini fitnes

 

Príprava a organizovanie letnej činnosti:

 

Príprava a propagácia letnej činnosti CVČ : pripravované  tábory/turnusy a aktivity  sa plánujú v mesiaci máj 2014

       

Propagácia: máj, jún

-   v základných a materských školách

organizáciách, inštitúciách, v rámci Mesta Topoľčany formou ponukového listu letnej činnosti CVČ- leto 2014

 

v mestskom rozhlase, v týždenníku MY Dnešok, osobnými stretnutiami s rodičmi, na webovej stránke CVČ

 

 

Počas letných prázdnin 2014 budú interní zamestnanci CVČ organizovať a zabezpečovať:

 

mestské tábory
voľno-časové aktivity
vykonávať pedagogický dozor v priestoroch CVČ

-   čerpať riadne dovolenky.

 

V Topoľčanoch dňa 21. 5. 2014

 

 

                                                                                 Jozef Breza

                                                                                riaditeľ        CVČ                 

 

 

Kultúrno - spoločenské akcie v meste Topoľčany v roku 2014

Súbor na stiahnutie Kulturne akcie  2014 MsKS Topoľčany .pdf Kulturne akcie 2014 MsKS Topoľčany .pdf (160.6 kB)

Prerušenie dodávky el. energie - Oznam

Vec:  Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,

budú dňa

 

 dňa 23.07.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 08:00 hod.  do 13:00 hod.:

KRUŠOVSKÁ č. 20, 22

 

dňa 25.07.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 07:30 hod.  do 13:00 hod.:

BERNOLÁKOVA č. 26, 26/BL

 

dňa 19.08.2014 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 08:00 hod.  do 14:30 hod.:

JILEMNICKÉHO, P. č. 1, 2/PR, 2/VE, 3, 5
MOJMÍROVA č. 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 4/PR, 41, 7, 9
RADLINSKÉHO č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
SVÄTOPLUKOVA č. 1 , 10, 11, 12, 13, 13/ZA, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 4, 4/VE, 473, 5, 6, 7, 8, 9
TOVARNÍCKA č. 10 , 14, 18, 20, 22, 26, 30, 40, 6, 8, 92
VÁCLAVSKÁ č. 1/ZA , 10, 11/VE, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 3/VE, 31,

 4, 5, 6, 7, 8, 9
ŽALMANA, KPT. č. 19

 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

 

 


webygroup

Prevádzková doba : 7. jún 2014 do 1. septembra 2014
Jún 2014
pond. - piatok : od 13.00 hod - do 19.00 hod
sobota a nedela : od 10.00 hod - do 19.00 hod
Júl , august a september 2014
pondelok - nedela : od 10.00 hod - do 19.00 hod
Otvorené

kúpanie povolené len v plavkách a bermudách nad kolená
ZÁKAZ kúpania v bermudách pod kolená!!!

Najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať 3. septembra 2014 vo Veľkej zasadačke v budove radnice Topoľčany

Potrebujete niečo vybaviť?

Pohodlne si stiahnite niektoré vzory žiadostí !

Návrhy VZN

Návrhy VZN predkladaných do MsZ v Topoľčanoch.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Topoľčany

VZN platné na území mesta Topoľčany

Prevádzková doba : od 1.apríla do 30. septembra 07,00 - 20,00 hod. a od 1. októbra do 31.marca 07,00 – 18,00 hod.


Dnes má službu:

Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1

038/3214406

ďalšie dni

Piatok 25.7.
Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1
038/3214406
Sobota 26.7.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
Nedeľa 27.7.
Dr. MAX, ul. 17. novembra
ul. 17. novembra 7
0901 961 017
Pondelok 28.7.
Kamea
Moyzesova ul.
038/5326300
Utorok 29.7.
Kamilka
Ul. 17. novembra
038/5324837
Streda 30.7.
Medea
Bernolákova 4207/19
Štvrtok 31.7.
Mojalekáreň.net
Továrnicka 1029/12,
Topoľčany
038 - 5320 512

dnes je: 25.7.2014

meniny má: Jakub


11344996

Úvodná stránka