Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Jarné upratovanie v TopoľčanochVytlačiť
 

Erb mesta TopoľčanyMesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č.1 v Topoľčanoch oznamuje obyvateľom mesta Topoľčany, že v dňoch 05.03.2018 - 01.04.2018 bude organizovaná akcia "Jarné upratovanie".

Počas ackie budú v jednotlivých častiach mesta podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemový odpad z domácností.  Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých  sa občania chcú alebo potrebujú zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do 110 L zberných nádob (domová zástavba) a do 1 100 L zberných nádob na sídliskách. Sú to veci ako napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok, záchodová misa, radiátor a podobne.

Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera.

Jarné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej. Elektroodpad  sa bude zbierať počas akcie jarné upratovanie na špeciálne označených  zberných miestach v sobotu dňa 10.3.2018. Na sídliskách sa bude elektroodpad zbierať na určených miestach a domovej zástavbe bude odvážaný na základe nahlásenia na telefónne číslo 038/5340142, alebo na e-mail peter.barta@topolcany.sk

Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. Bartovi, číslo telefónu 038/5340142.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov

 1. 5.3.2018 – 11.3.2018 Mestský výbor č.6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
 2. 12.3.2018 – 18.3.2018 Mestský výbor č.4 -  ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka
 3. 19.3.2018 – 25.3.2018 Mestský výbor č 5, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová, A. Hlinku, Jilemnického
 4. 26.3.2018 – 1.4.2018 Mestské výbory č. 1,2,3,  t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.F, IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru
Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 2018_02_22_Jarne_upratovanie_stanovistia.pdf 2018_02_22_Jarne_upratovanie_stanovistia.pdf (123.3 kB)
Informácie k zberu starého nábytku 2018_02_22_Jarne_upratovanie_nabytok.pdf 2018_02_22_Jarne_upratovanie_nabytok.pdf (147.6 kB)

 
 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 22.3.2018

meniny má: Beňadik

Dnes má službu:

Benu, Radlinského
Radlinského 471,
955 01 Topoľčany

ďalšie dni

Štvrtok 22.3.
Benu, Radlinského
Radlinského 471,
955 01 Topoľčany
Piatok 23.3.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Sobota 24.3.
Dr. MAX, ul. 17. novembra
ul. 17. novembra 7
0901 961 017
Nedeľa 25.3.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
Pondelok 26.3.
Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1
038/3214406
Utorok 27.3.
Dr. Max Všeobecná, nemocnica Pavlovova 17
Pavlovova 17
0901 961 240
Streda 28.3.
Herba
Pribinova 5
038/5322871
Štvrtok 29.3.
Junior
Jesenského 2183
038/5310220
webygroup

Úvodná stránka