Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Mesto Topoľčany informujeVytlačiť
 

ErbMesto Topoľčany, odbor výstavby ŽP a VK informuje obyvateľov mesta Topoľčany o akciách, ktoré budú prebiehať na území mesta od júna 2017 nasledovne:

 • „Realizácia dobudovania parkovacích miest na Ul. Streďanskej 1763, Topoľčany“, ktorú bude uskutočňovať spoločnosť Rehak Paving, s.r.o., Topoľčany. Jedná sa o dobudovanie parkovacích miest pri bytovom dome Streďanská 1763. Predpokladaný termín na realizáciu je 2 mesiace.
 • „Komunikácia a chodník z Ul. pivovarníckej a parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O. Hviezdoslava“, ktorú bude realizovať spoločnosť Skanska SK, a.s., Bratislava. Jedná sa o I. etapu predmetnej stavby a to vybudovanie komunikácie s chodníkom, od kúpaliska smerom k bývalému SEWSU. Predpokladaný termín na realizáciu je 3 mesiace.
 • II. etapa - výstavba parkoviska pri kúpalisku je v rozpočte mesta na rok 2018.
 • „Prístrešok k jestvujúcej budove pri starom cintoríne Ul. Gogoľova Topoľčany“, ktorú bude realizovať spoločnosť MILPEK, s.r.o., Topoľčany. Ide o prestavbu a prístavbu bývalej správy cintorínov na Ul. Gogoľovej na dom smútku. Termín na realizáciu je stanovený na 3 mesiace.
 • Ďalej sa bude v letných mesiacoch vykonávať tomografia líp na stanom cintoríne, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, vrátane vysadených líp. Ide o odborné posúdenie zdravotného stavu týchto líp. Na základe tohto posúdenia mesto pristúpi následne k ošetreniu a orezaniu stromov, po dohode s Krajským pamiatkovým úradom. Pri tých stromoch, ktorých zdravotný stav bude zlý, mesto požiada o výrub, aby sa zabránilo možnému poškodeniu náhrobných kameňov v prípade ich pádu.
 • Odbor výstavby ŽP a VK zabezpečoval v roku 2016 aj rekonštrukciu ul. Sv. Cyrila a Sv. Metoda a Ul. Štúrovej. Platany na Ul. Štúrovej mesto reklamovalo u dodávateľa stavby.

Na základe vyššie uvedených akcií, ktoré bude mesto realizovať prosíme občanov mesta Topoľčany o zhovievavosť, trpezlivosť a v prípade akýchkoľvek  dotazov a problémov vzniknutých realizáciou týchto akcii, aby kontaktovali pracovníkom odboru Ing. Kopčekovú tel. č. 5340240, Ing. Štrpkovú tel. č. 3540239.


 
 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797

0948625308

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Utorok 17.7.
Veronika
M. Benku 4016/23
0948 069 700
Streda 18.7.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Štvrtok 19.7.
Benu, Streďanská
Streďanská 4598/25A,
95501 Topoľčany
0903 998 164
Piatok 20.7.
Benu, Radlinského
Radlinského 471,
955 01 Topoľčany
Sobota 21.7.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Nedeľa 22.7.
Dr. MAX, ul. 17. novembra
ul. 17. novembra 7
0901 961 017
Pondelok 23.7.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
webygroup

Úvodná stránka