Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Detská fašiangová bavenica

PlagátMesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Vás pozývajú na Detskú fašiangovú bavenicu, ktorá sa uskutoční 26. februára od 17:00 do 19:00 hod. v Dome kultúry Topoľčany. O program sa postará súbor Tosuma so Žochym a Šašo Ľuboš so svojou bublinovou show. Pre všetky deti bude pripravená diskotéka a výtvarný workshop, kde si budú môcť vyrobiť vlastnú masku. Vyvrcholením podujatia bude súťaž o najkrajšiu masku.


 

TOP TALENT 2017

Mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany vyhlasujú mestskú súťaž talentov pod názvom TOP TALENT 2017. Súťaž je zameraná na prehliadku talentov v oblastiach:

 • Hudobná: spev (sólo, kolektív), hra na hudobný nástroj
 • Tanečná: jednotlivci, kolektívy
 • Dramatická: recitácia, herectvo

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 10.03.2017 na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany.

Podrobné informácie sú uvedené v priloženom plagáte.


 
Plagát

 

Výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na vedúceho právneho oddelenia MsÚ

Mesto Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na vedúceho právneho oddelenia MsÚ na dobu neurčitú s nástupom od 01.04.2017. Písomné prihlášky do výberového konania možno podať do 3. marca 2017 do 12,00 hod. v podateľni Mestského úradu, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany. Prihlášku je nutné podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát – výberové konanie (PO MsÚ) – neotvárať!“. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe nižšie.


 
Bližšie informácie

 

Správa pohrebísk - oznam

Správa pohrebískMesto Topoľčany, Mestský úrad, odbor správy majetku a služieb ako prevádzkovateľ pohrebísk oznamuje, že správa pohrebísk bude v dňoch 20.2.2017 až 24.2.2017 (vrátane) zatvorená.


 

Prehľad prevádzky materských škôl počas jarných prázdnin 2016/2017

Počas jarných prázdnin bude prevádzka materských škôl fungovať v upravenom režime. Bližšie informácie o prevádzke materských škôl počas jarných prázdnin sú k dispozícií po kliknutí na nižšie uvedený odkaz:

Prehľad prevádzky materských škôl počas jarných prázdnin 2016/2017


 

Odstávka dodávky elektrickej energie

Logo Západoslovenská distribučnáZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

 1. Dňa 23.02.2017 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod.:
 • HREBÍČKOVÁ č. 15, 19, 21, 21/BL, 3, 5, 7, 9
 • JAHODOVÁ č. 2 , 3, 4, 5, 51/21, 6, 7, 8, 9, 9117
 • LIPOVÁ č. 1 , 1/OP, 10, 10/A, 10/BL, 12, 1255, 1255/VE, 13, 14, 16, 16/BL, 19, 2/VE, 21, 23, 2468, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 5, 6, 6/VE, 7, 9139, 9140, 9353/D1, 9354/D2
 • MALINOVÁ č. 1 , 10/PR, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 5, 6, 7, 8, 9
 • MUŠKÁTOVÁ č. 1 , 10, 11, 12, 13, 13/VE, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 8/BL, 9
 • NARCISOVÁ č. 1 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • NEZÁBUDKOVÁ č. 2 , 3122/3123/3, 4, 4/OP, 4/PR, 6, 8
 • RASTISLAVOVA č. 11 , 11/VE, 15, 17, 17/BL, 21, 21/VE, 2244/VE, 23, 23/PR, 25/--, 3, 6, 7
 • SEDMIKRÁSKOVÁ č. 1 , 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/BL, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29/VE, 3, 31, 33, 35, 37, 3815, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • SLNEČNÁ č. 1, 11, 3, 5, 7, 9
 1. Dňa 07.03.2017 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod.:
 • POD KALVÁRIOU č. 101, 103, 109, 111, 16/PR, 24, 27, 27/VE, 31, 34, 35, 37, 43, 43/ZA, 47, 49, 49/VE, 51/ZA, 53, 53/A, 55, 59, 61, 61/VE, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 81/A, 83, 83/OP, 87, 93, 97, 99
 1. Dňa 08.03.2017 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod.:
 • AGÁTOVÁ č. 1, 11/VE, 22, 24, 2414, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 50/VE, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 9014
 • ASTROVÁ č. 2 , 4, 6, 8
 • BREZOVÁ č. 32 , 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/A, 88, 90
 • MARGARÉTOVÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • MUŠKÁTOVÁ č. 31, 35, 37, 39
 • ORGOVÁNOVÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • SEDMIKRÁSKOVÁ č. 26 , 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 43/VE, 44, 45, 45/A, 46, 46/BL, 47, 49, 50, 50/PR, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
 • SLNEČNÁ č. 13 , 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
 1. Dňa 09.03.2017 v čase od 07:30 hod. do 12:00 hod.:
 • DOPRAVNÁ č. 11/CT, 11/OP

 

Kurz práce s fotografiou

fotografia

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany organizuje KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU. Dĺžka trvania kurzu bude 2 mesiace. Podmienkou začatia kurzu je prihlásenie minimálne piatich účastníkov. Ďalšie potrebné informácie nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU


 

Zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov

Mesto Topoľčany oznamuje svojim obyvateľom, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. Sneh a ľad treba odstrániť z chodníka tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zabezpečia čistenie celého priľahlého chodníka k nehnuteľnosti. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností na Nám. M.R. Štefánika zabezpečia čistenie chodníka priľahlého k nehnuteľnosti v šírke 1,5 m pozdĺž nehnuteľnosti. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zabezpečia bez prieťahov čistenie chodníka čo najskôr tak, aby chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní. Úplné znenie pokynov nájdete v prílohe nižšie.


 
Zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov

 

Detský kultúrny pas

Detský kultúrny pasVšetky deti, ktoré v roku 2017 zavítajú na detské akcie, ktoré pre ne mesto Topoľčany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pripravilo na rok 2017, dostanú detský kultúrny pas, do ktorého budú zbierať pečiatky z jednotlivých aktivít. Na konci roka 2017 budú ocenené tie deti, ktoré budú mať čo najviac pečiatok. Detský kultúrny pas môžete získať na všetkých detských podujatiach ako aj pri premietaní detských filmov v kine.


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 22.2.2017

meniny má: Etela

Dnes má službu:

Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17

0901 961 465

ďalšie dni

Streda 22.2.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
Štvrtok 23.2.
Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1
038/3214406
Piatok 24.2.
Kamea
Moyzesova ul.
038/5326300
Sobota 25.2.
Kamilka
Ul. 17. novembra
038/5324837
Nedeľa 26.2.
Medea
Bernolákova 4207/19
Pondelok 27.2.
Veronika
M. Benku 4016/23
0948 069 700
Utorok 28.2.
Melissa
Továrnická 1029/12,
955 01 Topoľčany
038/5320512
Streda 1.3.
MILLI
Ul. kpt. Jaroša 1132/4 Topoľčany
038/5300 639
webygroup

Úvodná stránka