Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Výberové konanie na pracovnú pozíciu terénny sociálny pracovník mesta Topoľčany

Logo IA MPSVR SRMesto Topoľčany, Námestie M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. júla 2016 o 10.00 hod v priestoroch zasadačky mestskej rady č. d. 260 na 1. poschodí Mestského úradu na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mesto Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP). Obálku označte nápisom: „Neotvárať – výberové konanie TSP“

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 7. júl 2016. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú v prílohách nižšie.


 
Oznam o výberovom konaní TSP

 
Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP Terénna sociálna práca I (editovateľné)

 
Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci NP Terénna sociálna práca I (needitovateľné)

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov (editovateľné)

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov (needitovateľné)

 

 

                        prázdniny

Ponuka letnej prázdninovej činnosti prostredníctvom  CVČ, ŠKD, ZUŠ škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do letných táborov v jednotlivých školách a školských zariadeniach najneskôr do 20.6.2016 do 14.00 hod.

Bližšie informácie môžete získať na sekretariáte jednotlivých škôl a školských zariadení a v dokumente nižšie.

 


 

 

Prevádzka materských škôl mesta Topoľčany počas letných prázdnin 2015/2016

Prevádzka materských škôl mesta Topoľčany počas letných prázdnin 2015/2016

 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 28.6.2016

meniny má: Beáta

Dnes má službu:

Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17

0901 961 465

ďalšie dni

Utorok 28.6.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
Streda 29.6.
Kamea
Moyzesova ul.
038/5326300
Štvrtok 30.6.
Kamilka
Ul. 17. novembra
038/5324837
Piatok 1.7.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Sobota 2.7.
Meridies
D. Jurkoviča (JUH)
0948069700
Nedeľa 3.7.
Mojalekáreň.net
Továrnicka 1029/12,
Topoľčany
038 - 5320 512
Pondelok 4.7.
MILLI
Ul. kpt. Jaroša 1132/4 Topoľčany
038/5300 639
Utorok 5.7.
Nova
Bernolákova 2476
038/5320 881
webygroup

Úvodná stránka