Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Výsledok výberového konania na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia Mestského úradu Topoľčany

Mesto Topoľčany vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia MsÚ Topoľčany. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 20.03.2017 a jeho výsledky sú nasledovné:

Úspešným uchádzačom na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia Mestského úradu v Topoľčanoch sa stala Mgr. Zuzana Valášková s nástupom od 01.04.2017 na dobu neurčitú.


 

Štatistický úrad SR oznamuje

Logo ŠÚ SRNárodná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. Vtomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.


 
Štatistické zisťovanie - podrobnejšie informácie

 

Výrub stromov na Ul. mieru v Topoľčanoch

StromStromNa základe zdravotného stavu uvedených drevín, Mesto Topoľčany ako vlastník a správca zelene požiadal o výrub. Dreviny rastú v uličnej aleji, väčšina posudzovaných drevín je v období starnutia, kde degeneratívne procesy výrazne prevládajú nad rastovými, prevládajú rozkladné procesy drevokaznými hubami. Na kmeňoch sa nachádzajú poškodenia (dutiny) a glejotok. Dutiny v kmeňoch a dutiny v korunách stromov, zamokajúcou zrážkovou vodou podporujú rozvoj hnilobných procesov,Strom čo je príčinou zhoršenej stability stromov a dochádza k bezprostrednému ohrozeniu životu a zdravia ľudí a majetku. Na základe tohto stavu bolo vydané právoplatné rozhodnutie o výrube – súhlas na výrub drevín.

StromJedná sa o obnovu uličnej aleje, ktorá má viac ako 50 rokov. Pri obnove uličných alejí sa postupuje celkovou výmenou, výrub bude uskutočnený na dve etapy, pričom druhá sa uskutoční na konci roka. V rozhodnutí o výrube bola určená náhradná výsadba. Ako náhradná výsadba bude uskutočnená výsadba 40 ks drevín a 300 ks kríkov. Stromy budú nahradené len jednou stranou ulice, z dôvodu jestvujúceho plynového vedenia, na opačnej strane ulice budú vysadené kríky. Obrázky je možné zväčšiť kliknutím na ich ikonu.


 

Podporte projekt Festival mládeže, hier a zábavy

Info o projekteOd 8. marca do 4. apríla máte možnosť podporiť projekt Festival mládeže, hier a zábavy v obchodnom dome Tesco Topoľčany. Projekt je zameraný na rozvoj možností aktívneho, zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie voľnočasových, športových aktivít alebo aktivít zameraných na zdravý životný štýl, vrátane poskytovania informácií a poradenstva od profesionálov.

Hlasovať môžete prostredníctvom žetóna, ktorý dostanete pri pokladni za váš nákup v obchode Tesco. Ak žetón následne vhodíte pri východe do prvého valca podporíte tak projekt Festival mládeže, hier a zábavy, ktorý bude organizovaný na Margarétke, na sídlisku Juh.


 

Čistenie mesta Topoľčany

Čistenie komunikaciiMesto Topoľčany oznamuje občanom, že v priebehu nasledujúcich dní bude prebiehať komplexné čistenie mesta, ktoré bude okrem iného pozostávať z čistenia umývania chodníkov a verejných pristranstiev. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok budú termíny čistenia prispôsobené aktuálnej situácii. Kompletný harmonogram čistenia mesta môžete nájsť v prílohe nižšie.


 
Harmonogram čistenia mesta

 

Odstávka dodávky elektrickej energie

Logo Západoslovenská distribučnáZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 1. Dňa 03.04.2017 v čase od 08:00 do 12:00 hod.:
 • HLAVNÁ č. 1, 1/ZA, 10, 11, 12, 12/BL, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/X, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33/BL, 33/VE, 34, 36, 38, 4, 4/OP, 4/VE, 40, 42, 42/VE, 44, 45, 46, 47,48, 49, 5, 50, 51, 51/VE, 52, 52/OP, 54, 55, 56, 56/VE, 57, 6, 65, 65/VE, 69, 7, 71, 73, 8, 9, 9001, 92
 • ZÁHRADKÁRSKA č. 1 , 13, 13/OP, 15, 152/2, 152/9, 17, 19, 2, 2/VE, 21, 25, 29, 3, 5/PR, 5/VE, 8, 9/VE, 9002, 9003, 9304
 • ZÁHUMNIE č. 1 , 100, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 5/BL, 5/VE, 6, 6/BL, 8, 8/VE

 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Zápis

Mesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2017/2018 sa uskutoční v súlade s VZN Mesta Topoľčany č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Topoľčany v pracovných dňoch od 1. apríla 2017 do 30. apríla 2017 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Bližšie informácie poskytne riaditeľstvo príslušnej základnej školy osobne, prostredníctvom webovej stránky školy, resp. na výveske umiestnenej na budove školy.

Prehľad základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany


 

Jarné upratovanie v Topoľčanoch

Jarné upratovanieMesto Topoľčany, oznamuje svojim obyvateľom, že v dňoch 13. marca až 9. apríla 2017 organizuje Jarné upratovanie. V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemový odpad z domácností. Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera. V rámci jarného upratovania bude prebiehať aj zber starého nábytku (25.3.2017), elektroodpadu (18.3.2017) a starých spotrebičov (18.3.2017). Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov

Mestský výbor č. 4 (ul. Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka) 13. - 19. marca
Mestský výbor č. 5 (ul. Tovarnícka, Brezová, Malinová, A. Hlinku, Jilemnického) 20. - 26. marca
Mestský výbor č. 6 (Malé Bedzany, Veľké Bedzany) 27. marca - 2. apríla
Mestské výbory č. 1, 2, 3 (Sídliská Juh, Stred I. a II., Východ, sídl. F, ul. Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Krála, Mieru) 3. - 9. apríla

 
Zber elektroodpadu informácie

 
Jarné upratovanie ďalšie informácie

 
Zber starého nábytku informácie

 
Zber starých spotrebičov informácie

 

Kurz práce s fotografiou

fotografia

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany organizuje KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU. Dĺžka trvania kurzu bude 2 mesiace. Podmienkou začatia kurzu je prihlásenie minimálne piatich účastníkov. Ďalšie potrebné informácie nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

KURZ PRÁCE S FOTOGRAFIOU


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

 • Kde vybavíte?
 • Čo k vybaveniu potrebujete?
 • Lehoty na podanie a vybavenie,
 • Formuláre na stiahnutie,
 • Náležitosti formulárov,
 • Legislatívna úprava k danej problematike,
 • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

Dnes má službu:

Alea
Nám. M. R. Štefánika

038/5320174

ďalšie dni

Streda 29.3.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Štvrtok 30.3.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Piatok 31.3.
Herba
Pribinova 5
038/5322871
Sobota 1.4.
Junior
Jesenského 2183
038/5310220
Nedeľa 2.4.
Dr. MAX, ul. 17. novembra
ul. 17. novembra 7
0901 961 017
Pondelok 3.4.
Dr. MAX, M.R.Štefánika
M.R.Štefánika 2288/17
0901 961 465
Utorok 4.4.
Dr. MAX, Škultétyho
Škultétyho 1
038/3214406
Streda 5.4.
Kamea
Moyzesova ul.
038/5326300
webygroup

Úvodná stránka