Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Aktuálne oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje

Logo ZSSKŽelezničná spoločnosť Slovensko oznamuje občanom, že v dňoch 23.05.2017 - 31.07.2017 bude na traťovom úseku Trenčín - Chynorany nepretržitá výluka s náhradnou autobusovou dopravou. Počas tejto výluky nebudú zastávky Soblahov a Bošany pri vybraných spojeniach obsluhované. Bližšie informácie...

viac...


 

Rozpis prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany počas letných prázdnin šk. roka 2016/2017

DetiMesto Topoľčany ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že prevádzka materských škôl počas letných prázdnin škoského roka 2016/2017 bude v obmedzenom režime, konkrétne informácie týkajúce sa prevádzky materských škôl sa nachádzajú ...

viac...


 

Mesto Topoľčany informuje

ErbMesto Topoľčany, odbor výstavby ŽP a VK informuje obyvateľov mesta Topoľčany o akciách, ktoré budú prebiehať na území mesta od júna 2017. Na základe uvedeného prosíme občanov mesta Topoľčany o zhovievavosť, trpezlivosť a v prípade akýchkoľvek  dotazov a problémov vzniknutých realizáciou týchto akcií ich prosíme, aby kontaktovali pracovníkom odboru Ing. Kopčekovú tel. č. 5340240, Ing. Štrpkovú tel. č. 3540239. Zoznam akcií je uvedený...

viac...


 

Topoľčiansky deň detí

Topoľčiansky deň detíPozývame Vás na tradičný Topoľčiansky deň detí, počas ktorého bude pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program. Podujatie začína 2. júna (piatok) o 16:00 hod. v priestoroch Zábavného parku Margarétka.

viac...


 

Zoznam dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch

ErbV zmysle § 52 ods. 2 zák. č. 563/2009 Z.z.  o  správe   daní  (daňový poriadok) mesto zverejňuje zoznam  dlžníkov  na  daniach a poplatkoch, kde úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla  u fyzickej osoby 160,00  € a u právnickej osoby 1 600,00 €. Zoznam dlžníkov môžete nájsť...

viac...


 

Mestský úrad oznamuje

KontajnerProsíme občanov mesta Topoľčany aby do veľkoobjemových kontajnerov určených pre údržbu zelene, označených nápisom „Kontajner na údržbu zelene“ nevhadzovali žiadny odpad (nábytok, stavebnú suť, veľkoobjemový odpad).

viac...


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Logo ZSDZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

viac...


 

Topoľčianske textobranie 2017

Topoľčianske textobranie logoMesto Topoľčany pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2017. Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

viac...


 

Informácia o zápise detí do materských škôl

DetiMesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2017/2018 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v pracovných dňoch od 1. mája 2017 do 31. mája 2017...

viac...


 

Štatistický úrad oznamuje

Logo štatistického úraduSIovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) vrámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Topoľčany. Do zisťovenia je zaradených cca 6 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v dňoch 10. apríla až 29. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií nájdete v prílohe.

Štatistický úrad Stovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje vroku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnýmí a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technólógií. Zisťovanie sa uskutoční od 20 apríla do 31. mája 2017. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií nájdete v prílohe.


 
Oznam štatistické zisťovanie EU SILC

 
Oznam štatistické zisťovanie IKT

 

Ochotnícke amatérske divadlo SEMTAM hľadá nových členov

Ochotnícke amatérske divadlo SEMTAM hľadá nových členov. Privítame talentovaných hercov, dramaturgov, technikova, ale i hocikoho, kto má rád divadlo. Ak máte záujem o ponuku a chcete sa stať členom nášho divadla kontaktujte nás na e-mailovej adrese: divadlo.semtam@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle: 0911 952 206.


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 23.5.2017

meniny má: Želmíra

Dnes má službu:

Pri nemocnici
Pavlovova 4299

038/5325952

ďalšie dni

Utorok 23.5.
Pri nemocnici
Pavlovova 4299
038/5325952
Streda 24.5.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Štvrtok 25.5.
Benu
OD Kaufland Streďanská 4598/25A,
95501 Topoľčany
0903 998 164
Piatok 26.5.
Stella
Radlinského 471,
95501 Topoľčany
038/766 35 71
Sobota 27.5.
Dr. Max Všeobecná nemocnica Pavlovova 17
Pavlovova 17
0901 961 240
Nedeľa 28.5.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Pondelok 29.5.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Utorok 30.5.
Herba
Pribinova 5
038/5322871
Reklamný partner
webygroup

Úvodná stránka