Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

 IA MPSVR SR

Výberové konanie na pracovné miesto Terénneho sociálneho pracovníka

 

 

Mesto Topoľčany, Námestie M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
vyhlasuje výberové konanie na


 jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),


Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. júna 2016 o 10.00 hod v priestoroch zasadačky
mestskej rady č. d. 260 na 1. poschodí Mestského úradu na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch.


 
Výberové konanie na pozíciu Terénneho sociálnho pracovníka

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Tesco: Vy rozhodujete, my pomáhame

 

Hlasovanie za  zlepšenie kvality životného prostredia Oddychovej zóny Margarétka

 

 

Za každý nákup v hypermarkete Tesco v Topoľčanoch od 11.05. do 07.06. 2016 obdržia zákazníci jeden žetón, ktorým môžu podporiť projekt 

Zlepšenie kvality životného prostredia Oddychovej zóny Margarétka

Realizácia projektu pomôže k ďalšiemu estetickému skrášleniu a zlepšeniu životného prostredia Oddychovej zóny Margarétka, ktorá je obľúbeným miestom trávenia voľného času obyvateľov mesta. V súčasnosti chýba v oddychovej zóne dostatok zelene, ktorej výsadba v rámci projektu bude mať estetický a mikroklimatický význam. Margarétka sa tak stane pre návštevníkov atraktívnejšou s príjemným zdravým prostredím pre relax a aktívny oddych.


 

Prevádzka materských škôl mesta Topoľčany počas letných prázdnin 2015/2016

Prevádzka materských škôl mesta Topoľčany počas letných prázdnin 2015/2016

 

                        zápis detí do MŠ

Mesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2016/2017 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v pracovných dňoch  

od 1. mája do 31. mája 2016.  

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné predložiť riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast. Bližšie informácie  (najmä interné podmienky prijímania detí) poskytuje riaditeľka príslušnej materskej školy  osobne a  prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy  alebo  oznamom na webovej stránke školy, resp. na inom verejne prístupnom mieste. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v rubrike "Ako vybaviť".


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 29.5.2016

meniny má: Vilma

Dnes má službu:

SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797

0948625308

ďalšie dni

Nedeľa 29.5.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Pondelok 30.5.
Benu
OD Kaufland Streďanská 4598/25A,
95501 Topoľčany
0903 998 164
Utorok 31.5.
Stella
Radlinského 471,
95501 Topoľčany
038/766 35 71
Streda 1.6.
V nemocnici
Pavlovova 17
038/5313849
Štvrtok 2.6.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Piatok 3.6.
Centrum
Štúrova 2
038/5322026
Sobota 4.6.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Nedeľa 5.6.
Junior
Jesenského 2183
038/5310220
webygroup

Úvodná stránka