Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Topoľčany
 
 

Mesto Topoľčany

Aktuálne oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje

ZSR_LogoŽelezničná spoločnosť Slovensko oznamuje občanom, že v dňoch 24.04.2018 (utorok) až 27.04.2018 (piatok) bude na traťovom úseku Prievidza - Chrenovec dočasná výluka s náhradnou autobusovou dopravou. Bližšie informácie o výluke a zastávkach náhradnej autobusovej dopravy nájdete...

viac...


 

Generálny pardon

Logo ZSVSZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bližšie informácie...

viac...


 

Informácia o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2018/2019

DetiMesto Topoľčany zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2018/2019 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. v pracovných dňoch od 1. mája 2018 do 31. mája 2018...

viac...


 

Topoľčianske textobranie 2018

Topoľčianske textobranie logoMesto Topoľčany pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2018. Súťaž je neanonymná, určená pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

viac...


 

Výberové konanie - referent obchodu, služieb a podnikateľských činností

Erb mesta TopoľčanyMesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01  Topoľčany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na referenta obchodu, služieb a podnikateľských činností odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ na dobu neurčitú s nástupom od...

viac...


 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov

Erb mesta TopoľčanyŠtatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využíyaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti. Štatistické zisťovanie bude prebiehať...

viac...


 

Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje

Logo ZSSKŽelezničná spoločnosť Slovensko oznamuje občanom, že v dňoch 14.04.2018 - 03.05.2018 bude na traťovom úseku Topoľčany - Chynorany dočasná výluka s náhradnou autobusovou dopravou. Bližšie informácie o výluke a zastávkach náhradnej autobusovej dopravy nájdete...

viac...


 

Do práce na bicykli 2018

DPNBAj v roku 2018 sa mesto Topoľčany zapája do kampane Do práce na bicykli 2018. Do súťaže sa môže zapojiť každá spoločnosť či organizácia so sídlom v meste Topoľčany, resp. tímy, ktorých členovia budú zamestnancami takýchto spoločností, resp. organizácií. Podstatou súťaže je dochádzanie do zamestnania na bicyckloch počas...

viac...


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Logo ZSDZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

viac...


 

Participatívny rozpočet mesta Topoľčany na rok 2019

Erb mesta TopoľčanyMesto Topoľčany sa v tomto roku už druhýkrát zaradilo medzi mestá, ktoré umožňujú svojím obyvateľom priamo sa podieľať na zostavovaní mestského rozpočtu a zvoliť si projekty, ktoré sa budú v nasledujúcom roku realizovať a to prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Takýto rozpočet je demokratickým nástrojom umožňujúcim občanom priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Za týmto účelom mesto Topoľčany vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky na realizáciu 4 projektov, ktoré si vyberú samotní obyvatelia a to z ponuky celkovo 19 projektov...

viac...


 

Informácia o zápise detí do 1. ročníka základných škôl

ZSMesto Topoľčany, zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Balážom oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre šk. rok 2018/2019 sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. apríla 2018 do 30. apríla 2018 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Bližšie informácie...

viac...


 

TOP Talent 2018

TOP TalentMesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany vyhlasujú mestskú súťaž talentov pod názvom TOP TALENT 2018. Súťažiť je možné v nasledovných oblastiach:

  • Hudobná - spev (sólo, kolektív), hra na hudobný nástroj
  • Tanečná - jednotlivci, kolektívy
  • Dramatická - recitácia, herectvo

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 16.03.2018 na adresu...

viac...


 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava oznamuje

rozhlasŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava upozorňuje na hroziace riziko výskytu Afrického moru ošípaných (AMO). Africký mor ošípaných sa na Slovensku doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná. Kompletné informácie sa nachádzajú v prílohe.

viac...


 

Vitajte na stránkach mesta Topoľčany

Aktuálne sa nachádzate na úvodnej stránke mesta www.topolcany.sk, ktorá je ďalej členená do 4 kategórií: Samospráva, Ako vybaviť, Návštevník a voľný čas a Transparentné mesto. 

Samospráva

V časti samospráva získate informácie o Primátorovi mesta Topoľčany, Mestskom zastupiteľstve, Mestskom úrade, Mládežníckom parlamente, Mestskej polícii, školstve, športových kluboch a organizáciách v meste, projektoch mesta, strategických dokumentoch a voľbách.

Ako vybaviť

Ako samotný názov napovedá, v tejto časti stránky mesta nájdete všetky potrebné informácie k vybaveniu vašich záležitostí. Tu získate informácie ako:

  • Kde vybavíte?
  • Čo k vybaveniu potrebujete?
  • Lehoty na podanie a vybavenie,
  • Formuláre na stiahnutie,
  • Náležitosti formulárov,
  • Legislatívna úprava k danej problematike,
  • Poplatky. 

Návštevník a voľný čas

Táto časť stránky mesta je zameraná na informácie o možnostiach trávenia voľného času a s tým súvisiacich služieb. Nájdete tu informácie o  meste Topoľčany, o jeho histórii a pamiatkach  a o regióne Topoľčany, vrátane bohatej fotogalérie. Súčasťou je aj kalendár kultúrnych podujatí a informácie o tradičných podujatiach v meste a regióne. Pre milovníkov umenia je tu umiestnená Galéria mesta Topoľčany so všetkými potrebnými informáciami. Nielen návštevníkov, ale i domácich určite potešia Typy na výlet, v rámci ktorých sú sústredené informácie o prírodných zaujímavostiach, historických pamiatkach, múzeách a kultúre nielen v rámci mesta, ale aj celého regiónu. Nechýbajú ani informácie o službách v oblasti gastronómie, ubytovania, zábavy a športu, nákupov, dopravy a informácie o bankách a zmenárňach.

Transparentné mesto

V rámci transparentného mesta sú zverejňované informácie o verejnom obstarávateľovi, zmluvy faktúry a objednávky, všeobecne záväzné nariadenia, štatúty, poriadky, smernice, zásady, dokumenty, informácie o majetku mesta, verejných obstarávaniach, grantoch a dotáciách z fondu primátora a o správnych poplatkoch vyberaných mestom. Súčasťou  transparentného mesta je aj diskusia, kde sú zverejňované námety a podnety pre MsÚ a MsP. Ďalej tu nájdete rozpočet mesta, záverečné účty mesta a rozbory hospodárení, výročné správy a poradovník na byty.


 

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

Dnes má službu:

Medea
Bernolákova 4207/19

ďalšie dni

Utorok 24.4.
Medea
Bernolákova 4207/19
Streda 25.4.
Pilulka
Ľ. Podjavorinskej 2120/1
Štvrtok 26.4.
Pri nemocnici
Pavlovova 4299
038/5325952
Piatok 27.4.
SALVE
P.O.Hviezdoslava 3797
0948625308
Sobota 28.4.
Veronika
M. Benku 4016/23
0948 069 700
Nedeľa 29.4.
Alea
Nám. M. R. Štefánika
038/5320174
Pondelok 30.4.
Benu, Streďanská
Streďanská 4598/25A,
95501 Topoľčany
0903 998 164
Utorok 1.5.
Benu, Radlinského
Radlinského 471,
955 01 Topoľčany
webygroup

Úvodná stránka